KILALANIN NATIN ANG KABUTIHAN NG DAKILANG PANGINOONG DIYOS NATIN … ALAMIN ANG KAHINAAN NG TAO … PAANO MAIINGATAN ANG KATUSUHAN NG DIABLO? … SASAMA KA BA SA PAGLALAKBAY?

Originally posted on IGLESIA NI CRISTO…HINIRANG:
Ang pananampalataya ng bawat indibidwal na IGLESIA NI CRISTO ay nahahayag kung ano ang kanyang iniisip. Nailalarawan niya ito sa pamamagitan ng kanyang mga gawa at kung paano niya na rin ito naipahahayag. Dahil sa kanyang labis na pananalig at matinding pananampalataya udyok ng pag-ibig ay naipadarama niya ang… Continue reading KILALANIN NATIN ANG KABUTIHAN NG DAKILANG PANGINOONG DIYOS NATIN … ALAMIN ANG KAHINAAN NG TAO … PAANO MAIINGATAN ANG KATUSUHAN NG DIABLO? … SASAMA KA BA SA PAGLALAKBAY?

PAGLALAKBAY NG MGA HINIRANG … MALAPIT NA ANG TAKDANG KAGANAPAN PATUNGO SA DAKONG BANAL…

Originally posted on IGLESIA NI CRISTO…HINIRANG:
Sa Banal na kasulatan mahalaga ang salitang paglalakbay! Ilang paglalakbay ang naganap noon sa mga unang lingkod ng ating PANGINOONG DIYOS. Sa panahon ng mga Magulang, sa panahon ng mga Propeta at sa panahong Kristyano. Ang paglalakbay ng mga lingkod ng ating PANGINOONG DIYOS ay itinatakda NIYA para… Continue reading PAGLALAKBAY NG MGA HINIRANG … MALAPIT NA ANG TAKDANG KAGANAPAN PATUNGO SA DAKONG BANAL…

TEMPLO CENTRAL NG IGLESIA NI CRISTO… NILALAMON NG APOY … #15

Originally posted on IGLESIA NI CRISTO…HINIRANG:
‎Daniel Magtangol‎ to Panaginip at Pangitain Kaugnay sa Huling Araw – Elias Arkanghel 3 hrs · Magandang araw po mahal na kapatid nais ko po sanang ipaabot sa inyo ang aking panaginip kagabi po mahimbing akong nakatulog at nakita ko po sa aking panaginip ang bahay sambahan ng Templo Central… Continue reading TEMPLO CENTRAL NG IGLESIA NI CRISTO… NILALAMON NG APOY … #15

(I CORINTO 13:1-13) ANG PAG-IBIG NG MGA HINIRANG SA LAHAT NA PAGIGING DAPATIN NG ATING PANGINOONG DIYOS AT NG ATING PANGINOONG JESU-CRISTO…

Originally posted on IGLESIA NI CRISTO…HINIRANG:
  ANG PAG-IBIG NG MGA HINIRANG SA LAHAT NA PAGIGING DAPATIN NG ATING PANGINOONG DIYOS AT NG ATING PANGINOONG JESU-CRISTO.                1 Corinto 13: 1-13 BMBB 1 Makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong… Continue reading (I CORINTO 13:1-13) ANG PAG-IBIG NG MGA HINIRANG SA LAHAT NA PAGIGING DAPATIN NG ATING PANGINOONG DIYOS AT NG ATING PANGINOONG JESU-CRISTO…

(AWIT 103: 1-22 MB) ANG DAKILANG PAG-IBIG NG PANGINOONG DIYOS NATIN…

Originally posted on IGLESIA NI CRISTO…HINIRANG:
AWIT  103: 1-22   MB 1 Si Yahweh ay papurihan, purihin mo, kaluluwa, Ang pangalan niyang banal purihin mo sa tuwina. Tayong mga tunay na IGLESIA NI CRISTO ang higit na hinahanapan na dapat makatugon dito. Ang mga tunay na IGLESIA NI CRISTO na pinatutungkulan ay hindi ang… Continue reading (AWIT 103: 1-22 MB) ANG DAKILANG PAG-IBIG NG PANGINOONG DIYOS NATIN…

“ISAIAS 49: 1-26 … ANG KASULATANG ITO HABANG INYONG BINABASA AY NAGANAP NGAYON!” – ELIAS ARKANGHEL

Originally posted on IGLESIA NI CRISTO…HINIRANG:
“ISAIAS 49: 1-26 … ANG KASULATANG ITO HABANG INYONG BINABASA AY NAGANAP NGAYON!” – ELIAS ARKANGHEL 1 Makinig kayo mga taong naninirahan sa malalayong mga bansa. Pinili na ako ni Yahweh bago pa isilang, at hinirang niya ako para siya’y paglingkuran. 2 Mga salita ko’y ginawa niyang singtalim ng espada, siya ang… Continue reading “ISAIAS 49: 1-26 … ANG KASULATANG ITO HABANG INYONG BINABASA AY NAGANAP NGAYON!” – ELIAS ARKANGHEL