IGLESIA NI CRISTO NEVER KEEP SILENT … ( PANIMULA )

Ang IGLESIA NI CRISTO kailanman hindi matatahimik. Sapagkat kung mismo ang Iglesia ni Cristo na ang pinipinsala nila, Banal na katawan ng ating Panginoong Jesu-Cristo, ay hindi natin hahayaan na pailalim ito sa kapangyarihan ng masama. Hindi natin mapahihintulutan na hindi mabunyag, maihayag ang mga katiwaliang nagaganap sa loob ng Iglesia ni Cristo. Maling-mali na pikit … Continue reading IGLESIA NI CRISTO NEVER KEEP SILENT … ( PANIMULA )

UPDATE NEWS: LAHAT NG SUMUPORTA KAY KAPATID NA ANGEL MANALO ITINIWALAG SA IGLESIA NI CRISTO

Sunud-sunod na pagtitiwalag huwag ninyong ikatakot! Nakatakda ang mga pangyayaring yan na huwag ninyong ikapanghihina ng loob.  Maging mapanalanginin kayo ng aliwin kayo ng Panginoong Diyos at ng ating Panginoong Jesu-Cristo habang nangyayari ang lahat. Ipaubaya niyo sa KANILA matatapos din ang lahat, ang mabuti ang nagtagumpay. Huwag kayong padadaig sa naghihimagsik nilang damdamin. Sa … Continue reading UPDATE NEWS: LAHAT NG SUMUPORTA KAY KAPATID NA ANGEL MANALO ITINIWALAG SA IGLESIA NI CRISTO

19.95 MILLION UTANG NA DI NABAYARAN SA MGA TAGAPAGTUSTOS . . . INIHAYAG …

VOICE OF THE BRETHREN: PHP 19.95 MILLION UNPAID TO A SUPPLIER FOR THE INC MUSEUM PROJECT Ito po ay sulat ng isang kapatid na nagtatago sa pangalang “Lovely Rose”. Siya po ay isang kawani sa Tanggapan ng Central.  Makikita nyo po sa ibaba nito ang actual na email na ipinadala niya kasama na po lahat … Continue reading 19.95 MILLION UTANG NA DI NABAYARAN SA MGA TAGAPAGTUSTOS . . . INIHAYAG …

TUNAY NA IGLESIA NI CRISTO, AYAW SA KATIWALIAN ….

Kailanman ang isang tapat at tunay na Iglesia ni Cristo ay  hinding-hindi papanig sa katiwalian. Ni hahayaan niya na kunsintihin sila ng hayagan. Sapagkat alam niyang hindi na sa Panginoong Diyos ang umaayon sa masama. Kaya’t hinding-hindi niya pahihintulutan na manaig ang masama sa mabuti. Sa halip susundin niya ang aral na itinuturo sa atin na … Continue reading TUNAY NA IGLESIA NI CRISTO, AYAW SA KATIWALIAN ….

MGA MINISTRONG SUBOK ….

MGA MINISTRONG SUBOK SA KALIDAD, HINDI MAPIPINTASAN, HINOG SA PANAHON, HINDI MATATAWARAN ANG PAGKA-MINISTRO Kung meron mang maituturing na pinakamataas na propesyon sa buong mundo, ito ay ang banal na Ministeryo. Sapagkat dito lumilikha ng mga kamanggagawa ng Diyos upang pangalagaan at pangunahan ang bayan ng Diyos saan man sila naroroon. Ang mga Ministro at … Continue reading MGA MINISTRONG SUBOK ….

KALAGAYAN NG MGA KAPATID NA NAGBI-VIGIL SA HARAPAN NG BAHAY NG KAPATID NA KRISTINA V. MANALO

Support Ka Tenny and Ka Erdy’s Family – Restore the Church 2 hrs · Edited · This heart-breaking video expresses the level of grief and turmoil being experienced by so many members of the Iglesia Ni Cristo for what is happening to our beloved Church. The damaging psychological impact on our brethren cannot be underestimated, … Continue reading KALAGAYAN NG MGA KAPATID NA NAGBI-VIGIL SA HARAPAN NG BAHAY NG KAPATID NA KRISTINA V. MANALO