INTERVIEW NG MEDIA KAY KAPATID NA ANGEL MANALO

3 thoughts on “INTERVIEW NG MEDIA KAY KAPATID NA ANGEL MANALO”

  1. Please Ka Eduardo may panahon pa, huwag kung sinu-sino ang pinakikikinggan mo. Sila na kasama mo ng napakahabang panahon ang pahalagahan mo. Kausapin mo sila, ang pinakamamahal mong ina, na kung wala siya wala ka riyan. Maraming taon kinasangkapan ng Panginoong Diyos sa pag-aaruga sa iyo. Please, huwag mo ng pakinggan sila; ang iyong asawa, at ang sanggunian.

    Kausapin mo ng masinsinan punong puno ng pagmamahal ang iyong ina, ang iyong mga kapatid. Please, pakibalik mo sila sa talaan. Pagkatapos simulan mo na ang paglilinis sa Iglesia. Itiwalag mo na ang may mga kinalaman sa katiwalian. Alam kong kilala mo sila…babalik uli sa dati ang kapayapaan at kalinisan sa Iglesia. Hindi na kami mahihirapan magpaliwanag sa tao.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s