PANAWAGAN SA AKING MGA KAPATID …. (PAGSASALARAWAN)

2 thoughts on “PANAWAGAN SA AKING MGA KAPATID …. (PAGSASALARAWAN)”

  1. Ako po ay bagong anib lang kapatid sa Iglesia kakabautismo ko lang po nitong March. Maganda po ang inyong nabangit na mga salita at tunay, dahil sinusundan ko po ang mga balita o mga nangyayari sa Iglesia ngayon kapatid. Pero sinisigurado ko po sa inyo na lalo po akong mananalig sa Ama at hinding-hindi po ako bibitiw sa Iglesia. Dahil ang sinasampalatayanan ko po ay ang ating Ama. At hindi po ang namamahala o sanggunian sa loob ng Iglesia.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s