PATOTOO # 001 : NG MABUTING MINISTRO NG IGLESIA NI CRISTO AT NG IPABATID NIYA AT INILAKIP DITO ANG SULAT NIYA NOON KAY KAPATID NA ANTONIO EBANGELISTA PATUNGKOL KAY ELIAS ARKANGHEL NA KANYANG KINIKILALA

One thought on “PATOTOO # 001 : NG MABUTING MINISTRO NG IGLESIA NI CRISTO AT NG IPABATID NIYA AT INILAKIP DITO ANG SULAT NIYA NOON KAY KAPATID NA ANTONIO EBANGELISTA PATUNGKOL KAY ELIAS ARKANGHEL NA KANYANG KINIKILALA”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s