HATOL NA NG PANGINOONG DIYOS ANG UMIIRAL … PAUUDYOK BA KAYO SA MGA TIWALING SANGGUNIAN … TANONG SINO NGAYON MGA KAPATID KONG MINISTRO ANG INYONG PAPANIGAN?

3 thoughts on “HATOL NA NG PANGINOONG DIYOS ANG UMIIRAL … PAUUDYOK BA KAYO SA MGA TIWALING SANGGUNIAN … TANONG SINO NGAYON MGA KAPATID KONG MINISTRO ANG INYONG PAPANIGAN?”

  1. “SINO NGAYON MGA KAPATID KONG MINISTRO ANG INYONG PAPANIGAN?”

   Sa mga kapamatok sa Ministeryo,

   Ang tanong na ito ay mula sa Kapatid na Elias Arkangel. Ito ay kahalintulad ng tanong ni Elias na Propeta sa mga Israelita pagkatapos na lumantad siya at humarap kay Achab: https://iglesianicristoneverkeepsilent.wordpress.com/2015/09/06/tanong-ni-propeta-elias-sa-mga-israelita-kahalintulad-sa-tanong-ni-elias-arkanghel-nakahanda-ka-na-ba/

   Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s