TANONG NI PROPETA ELIAS SA MGA ISRAELITA KAHALINTULAD SA TANONG NI ELIAS ARKANGHEL SA MGA MINISTRO NG IGLESIA NI CRISTO … NAKAHANDA KA NA BA?

9 thoughts on “TANONG NI PROPETA ELIAS SA MGA ISRAELITA KAHALINTULAD SA TANONG NI ELIAS ARKANGHEL SA MGA MINISTRO NG IGLESIA NI CRISTO … NAKAHANDA KA NA BA?”

  1. Mga kapuwa ko Ministro,

   Sa tuwing mananawagan ang Kapatid na Elias ay may naaalaala akong nakakahintulad nito sa mga pangyayaring naganap sa buhay ni Elias na Tishbita, katulad ng huli na kaniyang panawagan, “IPAMAHAGI NATIN ANG MGA PATOTOONG … ITO.”

   Alalahanin po natin kung ano ang mga hirap na naranasan ni Propeta Elias dahil sa mga bagay na nangyayari noon sa bayang Israel. Dahil sa pagpigil ng langit ng kaniyang ulan ay nagkaroon ng matinding tagtuyot at kagutom sa lupain sa loob ng tatlong taon at kalahati, na maihahalintulad sa panahon ng makabagong Elias na ayon sa hula ni Daniel ay panahon ng pag-iral kasiraan o kawasakan (“desolation” NKJV) na magaganap bago dumating ang kawakasan. Maihahambing dito ang tagtuyot sa Espiritual na nararanasan ngayon sa Iglesia dahil sa paglayo ng Banal na Espiritu sa mga pagsamba at pagkagutom sa mga salita ng Diyos dahil hindi na ito ang itinuturo ng mga STF at mga ministrong pinaghaharian ng kasuklam-suklam na siyang nag-alis ng mga handog at dahilan ng paghina ng handugan sa Iglesia. Sa panig ni Propeta Elias, ang gutom na nagbanta sa kaniya ay sa literal na tinapay sapagkat inutusan siya ng Diyos na magkubli sa isang liblib na lugar dahil si Acab at si Jezebel ay sinisikap siyang patayin. Subalit hindi siya pinabayaan ng Diyos na magutom dahil inutusan Niya ang mga uwak mga nilalang na hindi mahaharangan ng mga matataas na bakod at mga bundok..para magdala sa kaniya ng pagkain. https://iglesianicristoneverkeepsilent.wordpress.com/2015/10/06/hirap-na-naranasan-ni-propeta-elias-hindi-iba-sa-dinaranas-na-hirap-sa-totoong-kalagayan-ni-elias-arkanghel/

   Like

 1. Ka Martin, kasama po ba kayo sa mga defenders? Tulungan niyo po akong magpaliwanag sa kanila. Ni sumilip ay ayaw po nila sa blog na ito dahil natatakot po sila dahil sa sinabi ni Kelly Ong ang may-ari ng blog na ito ay si Martin Ebangelista.

  Like

  1. Kapatid na Aiza, “sorry” na di kita nasagot agad. Hindi ako kasamahan ng mga defenders pero kaisa ko kayo sa inyong pinaninindiganan at sa pagmamahal sa Iglesia.

   Hindi ba ang isang “battle cry” ng mga defenders ay “huwag maging bulag na tagasunod”? Bakit ngayon tila bulag silang sumusunod sa sinasabi ni Kelly Ong? Ano ba ang bulag na pagsunod? Walang batayan. WALA! WALA KAHIT ISA! Ano ang batayan ni Kelly Ong sa pagsasabi na ang MAY-ARI blog ni Kapatid na Elias ay si Martin Evangelista? Granting without admitting for the sake of argument na ito ay totoo, bakit natatakot silang basahin ang kaniyang mga ipinahahayag? Nangangamba ba sila na baka MAYANIG ang kanilang pananampalataya? Kung magkagayon, ang kanilang pagka-Iglesia ni Cristo ay hindi bunga ng CONVICTION sapagkat hindi pa nila nasuri at napatutunayan na ang mga ARAL na ating tinanggap sa pamamagitan ng muling pagsu-Sugo ay hindi MATUTUTULAN kailanman, saanman, ninuman. Maaring naging kaanib lamang ang iba dahil ito ang Iglesiang kanilang “kinagisnan.”

   Habang ayaw nilang “silipin” man lamang ang mga blogs ni Kapatid na Elias ay wala silang pag-asa na mabubuksan ang kanilang pagka-unawa. Subalit mapalad ka at ako na nakakilala sa kaniya sapagkat pinagpahayagan tayo hindi ng laman kundi ng Ama na nasa langit.

   Kapatid na Martin

   Like

 2. Maraming pong salamat, una sa Diyos, sa ating Panginoong Jesucristo at sa Espiritu Santo….sa mga Espiritual na mga biyayang kaloob nila na mabasa ko po ang blog ninyo. Natagpuan ko po ang website ng kapatid na AE at duon ko rin nalaman ang website ninyo ka Elias. Para po akong ginabayan ng Santong Espiritu na malaman ko po ang inyong mga blog at mga payo. I felt the Holy Spirit every time I read all the entries therein. I would like to know po how I can help you where I am (USA) beside telling them of your website? May our Lord God bless you po always.

  REPLY:

  Kapatid ko, Maingat mong maiparating sa kanila ang mga Katotohanang nabahagi mo sa Blog nating ito. Piliting mong malaman ng iba sa pamamaraan na nalalaman mo. Gaya ng Kapatid na Gliceria Santita (Lina Santos) sa FB na masipag na naibabahagi ang mga Kaalaman at Katotohanang dala ng https://iglesianicristohinirang.wordpress.com/ .
  Maraming salamat!

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s