MATEO 24: 1-14 : NAKATAKDANG PAGKAWASAK NG TEMPLO IPINAGPAUNA NG PANGINOONG JESU-CRISTO, MALAKING KAUGNAYAN SA NAGAGANAP NGAYON SA LOOB NG IGLESIA NI CRISTO SA TEMPLO CENTRAL

Originally posted on IGLESIA NI CRISTO…HINIRANG:
   Mateo 24: 1-14 Tungkol sa Pagkawasak ng Templo 1 Lumabas si Jesus sa Templo. Paalis na siya nang lumapit ang mga alagad at itinuro sa kanya ang mga gusali ng Templo. 2 Sinabi niya sa kanila, “Nakikita ba ninyo ang mga gusaling iyan? Tandaan ninyo! Darating ang… Continue reading MATEO 24: 1-14 : NAKATAKDANG PAGKAWASAK NG TEMPLO IPINAGPAUNA NG PANGINOONG JESU-CRISTO, MALAKING KAUGNAYAN SA NAGAGANAP NGAYON SA LOOB NG IGLESIA NI CRISTO SA TEMPLO CENTRAL

KAPATID-PATIRANG GLICERIO B. SANTOS, JR. ANG TAKSIL SA IGLESIA NI CRISTO… NANG MANANALAMIN NAKITA ANG KATOTOHANAN SA KANYANG SARILI ANG INGAT YAMAN NA SI JUDAS ISCARIOTE

Martin Lutero says: October 26, 2015 at 4:38 pm Mga kapatid naming defenders, Sa kaniyang blog noong Oktubre 18, 2015 ay nagtanong ang Kapatid na Elias, “MALAKING BANTA BA TALAGA NGAYON ANG PAMILYA NILA SA MGA KAPATID NATING MGA IGLESIA NI CRISTO?” Ayon kay Kapatid na Elias, “Ka Jun Santos o JS ang pangalang kilala … Continue reading KAPATID-PATIRANG GLICERIO B. SANTOS, JR. ANG TAKSIL SA IGLESIA NI CRISTO… NANG MANANALAMIN NAKITA ANG KATOTOHANAN SA KANYANG SARILI ANG INGAT YAMAN NA SI JUDAS ISCARIOTE

ANG KAPATID NA LOWELL MINORCA, AT ANG KANYANG PASASALAMAT IPINARARATING SA LAHAT NG KINAUUKULAN… UNAWAIN ANG MGA PAHAYAG

IKAW KAPATID KO ANG TUNAY AT TOTOONG IGLESIA NI CRISTO … HINDI NA SILA SAPAGKAT PINILI NILA ANG MAGING MASAMA SA HALIP NA MAGING MABUTI. KAYA MAY PAGPAPASYANG NAGANAP SA KANILA NA SA TANGGAPIN MAN NILA O HINDI. PINAGTIBAY SA LANGIT!   – Miguel Gabriel  NARITO ANG PAHAYAG PARA SA KANILA KAPATID NA LOWELL:  Yan … Continue reading ANG KAPATID NA LOWELL MINORCA, AT ANG KANYANG PASASALAMAT IPINARARATING SA LAHAT NG KINAUUKULAN… UNAWAIN ANG MGA PAHAYAG

PAUNANG PAHAYAG NI KAPATID NA ELIAS ARKANGHEL NAGPATOTOO NA KAY KAPATID NA LOWELL MINORCA (REBLOG) DEPARTMENT OF JUSTICE NAGLABAS NG MANDATO NA SIYASATIN ANG REKLAMONG ABDAKSYON SA MGA MINISTRONG NAGHAHANGAD NG KATARUNGAN. ….

Uploaded on Oct 25, 2015 Multiple video clips are combined into one video for easier viewing. Most (if not all) of the video clips are from Rappler. Iglesia ni Cristo’s Lowell Menorca speaks out, says Net 25 interview was ‘scripted’ Rappler ——————————————————————————————– Writs of amparo, habeas corpus filed vs INC leadership  (philstar.com) | Updated October … Continue reading PAUNANG PAHAYAG NI KAPATID NA ELIAS ARKANGHEL NAGPATOTOO NA KAY KAPATID NA LOWELL MINORCA (REBLOG) DEPARTMENT OF JUSTICE NAGLABAS NG MANDATO NA SIYASATIN ANG REKLAMONG ABDAKSYON SA MGA MINISTRONG NAGHAHANGAD NG KATARUNGAN. ….

PHILIPPINE ARENA AT ANG DIOS-DIOSANG BAAL … NAKABABAHALA KUNG BABALIWAIN ANG PINAKABABALA NG PANGINOONG DIYOS NATIN..

Originally posted on IGLESIA NI CRISTO…HINIRANG:
Ang tunay na kalagayan ng Iglesia ni Cristo sa pangkasalukuyan ay hayag na sa maraming mga kapatid natin. Lalong hindi na maitatago pa sa pangkalahatan ang wala ng kaayusan sa pangangasiwa halos lahat ng mga kapatid na ministrong nakatalaga sa bawat lokal. Kung may mga mabubuti pang natitira… Continue reading PHILIPPINE ARENA AT ANG DIOS-DIOSANG BAAL … NAKABABAHALA KUNG BABALIWAIN ANG PINAKABABALA NG PANGINOONG DIYOS NATIN..

GLICERIO B. SANTOS , JR. ANONG PAGKATAO MAYROON ANG PAMILYA NILA NOON PA MAN? MALAKING BANTA BA TALAGA NGAYON ANG PAMILYA NILA SA MGA KAPATID NATING MGA IGLESIA NI CRISTO?

Mayroon tayong dapat na kilalanin at hindi dapat na kilalanin. Ngunit dapat tayong maging mapagsiyasat ngayon. Napapanahon sapagkat kailangang-kailangan natin ng ibayong pag-iingat! Ka Jun Santos o JS ito ang pangalang kilala ngayon sa loob ng Iglesia ni Cristo na gumagawa ng pangalan. Marumi nga lang at masamang pangalan. Siguro mas mainam na ipakilala natin … Continue reading GLICERIO B. SANTOS , JR. ANONG PAGKATAO MAYROON ANG PAMILYA NILA NOON PA MAN? MALAKING BANTA BA TALAGA NGAYON ANG PAMILYA NILA SA MGA KAPATID NATING MGA IGLESIA NI CRISTO?

LIHAM NG ISANG TAPAT NA MINISTRO NG IGLESIA NI CRISTO KAY KAPATID NA ELIAS ARKANGHEL …

  Martin Lutero says: October 6, 2015 at 11:37 am Edit Mahal na kapatid na Elias, Noon pong mabasa ko ang inyong blog noong September 16, 2015, ay kumislap na sa aking isipan ang tungkol sa naging panawagan ni Propeta Elias kay Obadias, na ito ay igagawa ng akda para i- contribute sa inyong website, “kako ito … Continue reading LIHAM NG ISANG TAPAT NA MINISTRO NG IGLESIA NI CRISTO KAY KAPATID NA ELIAS ARKANGHEL …