HIRAP NA NARANASAN NI PROPETA ELIAS … HINDI IBA SA DINARANAS NA HIRAP SA TOTOONG KALAGAYAN NI ELIAS ARKANGHEL

3 thoughts on “HIRAP NA NARANASAN NI PROPETA ELIAS … HINDI IBA SA DINARANAS NA HIRAP SA TOTOONG KALAGAYAN NI ELIAS ARKANGHEL”

  1. Mahal na kapatid na Elias,

    Noon pong mabasa ko ang inyong blog noong September 16, 2015, ay kumislap na sa aking isipan ang tungkol sa naging panawagan ni Propeta Elias kay Obadias, na ito ay igagawa ng akda para i- contribute sa inyong website, “kako ito man lang ang maging bahagi ko bilang tugon sa kaniyang panawagan. Kaya lamang po ay naghintay pa ako ng ilang panahon para lalong maging malinaw ang aking magiging presentation. Subalit sa araw-araw na lamang ay umuukilkil sa aking kamalayan ang pagsasakatuparan ng aking planong ito. Sapagkat sa totoo po ay kayo ay aming naiisip kung hindi man napag-uusapang mag-asawa araw-araw. At sa tuwing kayo po ay aking nai-isip ay nararamdaman kong lagi ang Banal na Espiritu na bumabalot sa aking buong pagkatao.

    https://iglesianicristoneverkeepsilent.wordpress.com/2015/10/07/liham-ng-isang-tapat-na-ministro-kay-kapatid-na-elias-arkanghel/

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s