GLICERIO B. SANTOS , JR. ANONG PAGKATAO MAYROON ANG PAMILYA NILA NOON PA MAN? MALAKING BANTA BA TALAGA NGAYON ANG PAMILYA NILA SA MGA KAPATID NATING MGA IGLESIA NI CRISTO?

5 thoughts on “GLICERIO B. SANTOS , JR. ANONG PAGKATAO MAYROON ANG PAMILYA NILA NOON PA MAN? MALAKING BANTA BA TALAGA NGAYON ANG PAMILYA NILA SA MGA KAPATID NATING MGA IGLESIA NI CRISTO?”

  1. Mga kapatid naming defenders,

   Sa kaniyang blog noong Oktubre 18, 2015 ay nagtanong ang Kapatid na Elias, “MALAKING BANTA BA TALAGA NGAYON ANG PAMILYA NILA SA MGA KAPATID NATING MGA IGLESIA NI CRISTO?”

   Ayon kay Kapatid na Elias, “Ka Jun Santos o JS ang pangalang kilala ngayon sa loob ng Iglesia ni Cristo na gumagawa ng pangalan. Marumi nga lang at masamang pangalan.” Para sa akin, kailangan talaga na gumawa siya ng pangalan para MAGKAROON NG MUKHA ng kinatuparan ng kasulatan ukol sa kasuklam-suklam maninira sa mga hinirang na hinulaan ni Propeta Daniel at binanggit ng ating Panginoong Jesucristo sa Mateo 24:15 NKJV:

   15 “Therefore when you see the ‘abomination of desolation,’[c] spoken of by Daniel the prophet, standing in the holy place” (whoever reads, let him understand), …

   Samakatuwid, tiyak na magkaka-PANGALAN ang taong ito dahil HINULAAN siya ni Daniel at MISMONG ang ating Panginoong Jesucristo ay SINITAS ang hula ni Daniel ukol sa kaniya. Ang sabi Niya ito ay MAKIKITA pagka darating na ang wakas. Ano-ano ang mga ikakikilala sa kasuklam-suklam na ito? Bayaan ninyong aking sipiin ang isinulat din ni Kapatid na Elias sa kaniyang blog noong Hunyo 23, 2015:

   (Daniel) 11: 21 “May lilitaw na isang malupit at kinapopootang tao na gustong maging hari. (Sino ang

   Like

   1. Sa pasimula ng magbasa ako sa blog na ito Iglesia Ni Cristo…Hinirang ay hindi iisa kundi makiilan ko pong binabalikan at binabasa, paulit-ulit simula sa umpisa at kapag may bagong posting ay labis po naman akong natutuwa dahil meron po ulit akong matututuhan at sa awa at tulong ng Ama nating Diyos ay nagpapasalamat po ako sa pagbibigay sa akin ng liwanag ng isip upang hindi ako mag-alinlangan sapagka’t naniniwala po ako na si Ka Elias Arkanghel ang binigyan ng Diyos ng karapatan upang mag-saayos ng lahat at manumbalik sa kaayusan at kalinisan ang Iglesia ni Cristo. Pero sa pamamagitan po nito ay marami pa po pala sa mga kapatid ang hindi naniniwala dito. Katulad po kahapon pinalitan ko po ang background picture profile sa true FB account ko. Iyon po ay picture ng Central Temple na may sitas po ng biblia Isaias 1:26, may nag-ulat po sa aking kapatid at sinabihan po ako ng Asst.District Minister na alisin ko ang picture dahil parang sinasabi ko daw po na may pagbabanta na aalisin ang Tagapamahala. Sa kapayapaan po at katahimikan ay sumunod po ako at inalis ko na po ang posting upang maiwasan po ang hindi pag-kakaunawaan. Kaya po minsan lumuluha ako sa lungkot dahil sa kitang-kita at damang dama ko na hindi po pala lahat ng mga kaanib sa loob ng Iglesia Ni Cristo mapa ministro, may tungkulin , ordinaryong kapatid ay may taglay na liwanag at patnubay ng Diyos at Panginoong Jesu-Cristo. Ito po ba ay sa dahilan na hindi bukas ang kanilang puso at hindi din po lubos ang pagtitiwala nila sa Diyos? Sana po maging mapagbasa at mapanuri ang mga kapatid at sana sa pagbabasa po nila sa blog na ito ay mabuksan ang kanilang puso at isipan sa pagka-unawa. Maraming salamat po at panalangin ko din po na patuloy pa po kayong kasihan ng espiritu na galing sa Diyos upang patuloy pang maunawaan ang mga kahiwagaan ng biblia.

    Ang nagmamahal ninyong kapatid sa pananampalataya,
    Maria Centenero

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s