DAPAT MO BANG PANIWALAAN SI ELIAS ARKANGHEL? MATAPOS MONG MABASA ANG PAHAYAG NG ISANG INC DEFENDERS MAY PAGPAPASYA KANG GAGAWIN SA AYAW MO AT SA GUSTO.

4 thoughts on “DAPAT MO BANG PANIWALAAN SI ELIAS ARKANGHEL? MATAPOS MONG MABASA ANG PAHAYAG NG ISANG INC DEFENDERS MAY PAGPAPASYA KANG GAGAWIN SA AYAW MO AT SA GUSTO.”

    1. Ako po ay naniniwala at hindi nag aalinlangan sapagkat sa mga bawat hanay na ginagawa ng kptd na ELIAS ARKANGHEL ay makabuluhan at dapat lamang po nating paniwalaan,ramdam po natin ang pagkasi ng banal na Espiritu sa bawat mga hanay na kanyang ginagawa,may kapangyarihan po ang bawat mga salitang humahatak sa atin.Noong panahon po ng kptd na FELIX Y MANALO na SUGO po sa huling araw,ay nangaral na mag isa at natatag na MULI ang Banal na IGLESIA NI CRISTO sapagkat alam naman po natin na ito ay natalikod noong unang siglo,hindi tayo nag alinlangan sapagkat ang dala nya ay mga tunay na aral ng ating Panginoong DIYOS at Panginoong JESU CRISTO,Nagtagumpay po sya sa kabila ng maraming mga pagsubok,Kung atin po syang titingnan sya ay pangkaraniwang tao din syang katulad natin,pero bakit tayo naniwala?sapagkat nakikita po natin ang tunay at dalisay na mga aral na kanyang ipinangangaral na galing sa ating Panginoong DIYOS,nagawa po nyang magtagumpay sa tulong at basbas ng ating Panginoong DIYOS sapagkat ang ka FELIX Y. MANALO po ay ginamit ding kasangkapan upang maibalik ang Banal na IGLESIA na ating minamahal,pumanaw ang kptd na FELIX Y MANALO, pero nanatili pa rin ang katatagan ng mga kaanib sa loob ng Banal na IGLESIA NI CRISTO sa pangunguna ng Kptd na ERANO G MANALO, at sa panahon ng kptd na ERANO G MANALO ay pinaghahanda na po tayong lahat mga kptd dhl sa nalalapit na araw ng kawasakan at sa nalalapit na araw po ng ating kaligtasan,kaya dito po sa laging pangangasiwa noon ng mahal nating kptd ay nabanggit na nya na may isang Elias na darating,At malalaman naman po natin mga kptd ang isang ELIAS ARKANGHEL na tinutukoy dito.Sapagkat ang tunay at sumasampalatayang mga Lingkod ay makakaramdam ng Banal Na Espiritu na manggagaling sa ating Panginoong DIYOS na tatawaging mga HINIRANG.

      Like

  1. Kaisa nyo po ako mga kapatid at ang buo ko pong sambahayan na naniniwala sa tungkulin at pagpapahayag ng ating Ka Elias. Lagi po natin siyang idalangin sa ating Ama at sa ating Panginoong Jesus na patuloy siyang pagkalooban ng Ama ng patuloy na karunungan, lakas ng loob, ingatan at ikubli sa paningin ng mga mamiminsala sa banal na gawain ng Ama at para mapangunahan niya tayo sa kabanalan ng ating patuloy na pagsunod sa banal na kalooban ng Ama at ng ating Panginoong Jesus. Ingatan nawa tayo palagi ng Ama at ng ating Panginoong Jesus.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s