ISAIAS 41 SA NAKARAAN … ISAIAS 42 SA KASALUKUYAN … MAHALAGA ANG PAGSUSUGONG KINIKILALA NG NAGSUGO. (Ikalawang Bahagi)

Originally posted on IGLESIA NI CRISTO…HINIRANG:
DANIEL 12: 8 Hindi ko naunawaan ang kanyang sagot, kaya’t ako’y nagtanong, “Ginoo, ano po ba ang kahihinatnan ng lahat ng ito?” 9 Sinabi niya sa akin, “Makakaalis ka na, Daniel. Ang kahulugan nito’y mananatiling lihim hanggang dumating ang wakas. Aktuwal na, naroroon na, kasama na ni Propeta Daniel ang… Continue reading ISAIAS 41 SA NAKARAAN … ISAIAS 42 SA KASALUKUYAN … MAHALAGA ANG PAGSUSUGONG KINIKILALA NG NAGSUGO. (Ikalawang Bahagi)

ISAIAS 42: 1,4,6,8,9, ANAK NG TAO, ISANG TAONG BAGO, ANO ANG KAUGNAYAN NG SUGONG IPINAKIKILALA SA ATIN MATAPOS PAPAGPAHINGAHIN NG PANGINOONG DIYOS ANG SUGONG LIDER AT ANG TAGAPAMAHALANG PANGKALAHATAN NG IGLESIA NI CRISTO SA KATAUHAN NG KAPATID NA FELIX Y. MANALO AT NG KAPATID NA ERANO G. MANALO? (UNANG BAHAGI)

Originally posted on IGLESIA NI CRISTO…HINIRANG:
ANG KAHALAGAHAN NG PAGSUSUGO NG DAKILANG DIYOS! ISAIAS 42  :  1  Narito ang aking lingkod na aking  inaalalayan; ang aking hinirang, na kinalulugdan ng aking kaluluwa. Inilagay ko ang aking Espiritu sa kanya; siya’y maglalapat ng katarungan sa mga bansa.  4  Siya’y hindi manlulupaypay o madudurog man, hanggang… Continue reading ISAIAS 42: 1,4,6,8,9, ANAK NG TAO, ISANG TAONG BAGO, ANO ANG KAUGNAYAN NG SUGONG IPINAKIKILALA SA ATIN MATAPOS PAPAGPAHINGAHIN NG PANGINOONG DIYOS ANG SUGONG LIDER AT ANG TAGAPAMAHALANG PANGKALAHATAN NG IGLESIA NI CRISTO SA KATAUHAN NG KAPATID NA FELIX Y. MANALO AT NG KAPATID NA ERANO G. MANALO? (UNANG BAHAGI)

HINDI LAMANG ANG MGA LARAWANG INANYUAN ANG DIOSDIOSANG KINAPOPOOTAN NG DIYOS NA SAMBAHIN NG KANIYANG MGA HINIRANG, KUNDI, MAGING ANG DIOSDIOSAN NG PUSO! (PART 2) SAMAKATUWID, TANGI SA MGA DIOSDIOSANG LARAWAN AT DIOSDIOSAN NG PUSO, AY KINAPOPOOTAN DIN NG DIYOS ANG MGA SUMASAMBA SA DIOSDIOSAN NG KANILANG TIYAN! (PART 3)

HINDI LAMANG ANG MGA LARAWANG INANYUAN ANG DIOSDIOSANG KINAPOPOOTAN NG DIYOS NA SAMBAHIN NG KANIYANG MGA HINIRANG, KUNDI, MAGING ANG DIOSDIOSAN NG PUSO! (PART 2) Alin ang diosdiosan ng puso, na tulad ng mga larawang inanyuan, ang kinapopootan ng Diyos at hindi dapat na sambahin? “Kaya’t dapat nang mawala sa inyo ang mga pitang makalaman, … Continue reading HINDI LAMANG ANG MGA LARAWANG INANYUAN ANG DIOSDIOSANG KINAPOPOOTAN NG DIYOS NA SAMBAHIN NG KANIYANG MGA HINIRANG, KUNDI, MAGING ANG DIOSDIOSAN NG PUSO! (PART 2) SAMAKATUWID, TANGI SA MGA DIOSDIOSANG LARAWAN AT DIOSDIOSAN NG PUSO, AY KINAPOPOOTAN DIN NG DIYOS ANG MGA SUMASAMBA SA DIOSDIOSAN NG KANILANG TIYAN! (PART 3)

MAY MGA KAANIB SA IGLESIA NI CRISTO, BAGAMA’T KILALA NA NILA ANG IISANG TUNAY NA DIYOS PERO SUMASAMBA PA RIN SA DIOSDIOSAN! (PART 1)

Gideon February 28 at 9:35pm · MAY MGA KAANIB SA IGLESIA NI CRISTO, BAGAMA’T KILALA NA NILA ANG IISANG TUNAY NA DIYOS PERO SUMASAMBA PA RIN SA DIOSDIOSAN! (PART 1) Ang ganitong uri ng mga kaanib ay malalayaw, mga mandaraya, mga bukal na walang tubig, na pagkatapos na makatakas sa pagkahawa sa sanlibutan sa pamamagitan … Continue reading MAY MGA KAANIB SA IGLESIA NI CRISTO, BAGAMA’T KILALA NA NILA ANG IISANG TUNAY NA DIYOS PERO SUMASAMBA PA RIN SA DIOSDIOSAN! (PART 1)

ANG BANAL NA HAPUNAN 2016 HINDI PANGKARANIWAN SA NAGDAANG MGA TAON NG PAGBABANAL NA HAPUNAN LALO NA SA PANIG NG MGA TATANGGAP NA ITINIWALAG SA UDYOK NG BANAL NA ESPIRITU

Originally posted on IGLESIA NI CRISTO…HINIRANG:
Ang mga kaganapan ngayon ay larawan lang din ng mga kaganapanan naganap noon. Ang mga pangyayari paulit-ulit lang na nagaganap ngayon. Kaya nga naiu-ugnay sa pangkasalukuyang pagtitipon mayroon tayo ngayon ang mga patotoong nakasulat sa Banal na Kasulatan.  Sapagkat ang Iglesia ni Cristo noon at ang Iglesia ni… Continue reading ANG BANAL NA HAPUNAN 2016 HINDI PANGKARANIWAN SA NAGDAANG MGA TAON NG PAGBABANAL NA HAPUNAN LALO NA SA PANIG NG MGA TATANGGAP NA ITINIWALAG SA UDYOK NG BANAL NA ESPIRITU

DIFFERENT FACETS OF WISDOM FROM THE LORD GOD FOR HIS AMBASSADORS OF MYSTERY AND FULLNESS OF THE AGES, TO WHOM IS IT GRANTED BY THE LORD GOD?

Originally posted on IGLESIA NI CRISTO…HINIRANG:
DIFFERENT FACETS OF WISDOM FROM THE LORD GOD FOR HIS AMBASSADORS OF MYSTERY AND FULLNESS OF THE AGES, TO WHOM IS IT GRANTED BY THE LORD GOD?  That was never taught in the ministerial school! We do not know that. It is controversial! We can not go beyond… Continue reading DIFFERENT FACETS OF WISDOM FROM THE LORD GOD FOR HIS AMBASSADORS OF MYSTERY AND FULLNESS OF THE AGES, TO WHOM IS IT GRANTED BY THE LORD GOD?