EZEKIEL 9 : 1,2 : PAUNANG PAHAYAG NOON SA JERUSALEM TUPAD NA NAGAGANAP SA CENTRAL NGAYON … PAG-UUTOS NG PANGINOONG DIYOS KAHALINTULAD NA DARAKPIN ANG MGA LUMABAG SA CENTRAL…

2 thoughts on “EZEKIEL 9 : 1,2 : PAUNANG PAHAYAG NOON SA JERUSALEM TUPAD NA NAGAGANAP SA CENTRAL NGAYON … PAG-UUTOS NG PANGINOONG DIYOS KAHALINTULAD NA DARAKPIN ANG MGA LUMABAG SA CENTRAL…”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s