TANONG NG ISANG INC DEFENDERS PATUNGKOL SA PAGGAMIT NG DAKILA SA PANGINOONG DIYOS PINATIGIL NOON GAMITIN NG MGA MAYTUNGKULIN SA MGA PANANALANGIN. NGAYON IBINIBILIN IBALIK HANDA KA BANG SUMUNOD?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s